Climate Changers on Tour

De COP, doet dat een belletje rinkelen? Elk jaar komen 196 landen bijeen om zich over het klimaat te buigen. Dit jaar vindt de VN-klimaatconferentie in het Schotse Glasgow plaats, in november. En België zal, net als Europa en de rest van de wereld, grote stappen moeten zetten.

Want ons land is een van de grootste vervuilers. Om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, moet de CO2-uitstoot van de gemiddelde Belg met maar liefst acht keer minderen. Het wordt tijd dat België niet langer deel uitmaakt van het probleem, maar van de oplossing.

Teken de petitie “Sign for Change als je wil dat België een deel van de oplossing wordt in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Sign for Change: De Petitie

Aan federaal minister van klimaat Zakia Khattabi,
eerste minister Alexander De Croo,
regionale ministers van klimaat Zuhal Demir, Philippe Henry en Alain Maron


Beste ministers,

De Klimaatconferentie van Glasgow (COP 2020) nadert met rasse schreden. En wij maken ons grote zorgen, want de feiten liegen niet. De 10% rijkste mensen op deze planeet stoten evenveel CO2 uit als de overige 90% van de wereldbevolking.

België is een van de slechtste leerlingen. Om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden, zouden de Belgen maar liefst acht keer minder moeten uitstoten. Ons huidige klimaatbeleid volstaat niet om die CO2-uitstoot te verminderen.

De landen die het minst verantwoordelijk zijn voor de CO2-uitstoot hebben het meest te lijden onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Periodes van droogte, orkanen, overstromingen en branden nemen wereldwijd toe en verwoesten levens, oogsten en ecosystemen. Vrouwen en kwetsbare bevolkingsgroepen worden het zwaarst getroffen.

Wat vragen wij van jullie?

Maak van België een deel van de oplossing, niet van het probleem. De coronacrisis toonde ons dat we als land solidair kunnen zijn en drastische maatregelen kunnen nemen om onszelf en anderen te beschermen.

Roep de klimaatnoodtoestand uit en handel ernaar. Als een van de grootste vervuilers moet België zijn verantwoordelijkheid opnemen. Uit solidariteit met de mensen die wereldwijd al de impact ondervinden van de klimaatcrisis. Voor de toekomstige generaties, die de gevolgen zullen dragen als klimaatactie uitblijft. België kan én moet een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Grijp deze kans met beide handen. Maak van België een van de drijvende krachten achter de verandering en zet onze EU-partners aan tot meer ambitie en concrete actie.

Ons voorstel

Om onze eigen CO2-uitstoot te verminderen:

Bevorder zachte mobiliteit. Herzie het systeem van bedrijfswagens, investeer in hernieuwbare energie, verbied uit voedsel geproduceerde biobrandstoffen en geef de voorkeur aan een lokaal en duurzaam voedselcircuit.

Verbied reclame voor vervuilende goederen of diensten die een zware impact hebben op de klimaatcrisis. Stop de subsidies aan de meest vervuilende sectoren en voer een progressieve koolstofbelasting in.

Houd bij alle wetten en klimaatmaatregelen rekening met sociale en genderdiscrimatie en betrek gediscrimineerde groepen bij de besluitvorming.

Om onze historische en internationale verantwoordelijkheid op te nemen:

Neem een nationale wet aan over de zorgplicht van bedrijven, zodat zij verplicht zijn de planeet en de mensenrechten te respecteren, waar ze zich ook bevinden.

Verhoog de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering, zodat ons land op een eerlijke manier en in toenemende mate bijdraagt tot de doelstelling van 100 miljard dollar per jaar.

Erken dat aanvullende financiering nodig is voor de verliezen en schade van de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen.

Tel consumptiegoederen die in het buitenland worden geproduceerd maar in België verbruikt, mee bij de berekening van de CO2-uitstoot.

Houd ook bij het beleid rond humanitaire hulp en ontwikkelingswerk rekening met sociale en genderdiscriminatie.

De #ClimateChangers


Zij hebben o.a. al mee ondertekend:

Adelaïde Charlier (@adelaidecha)

Laurie Pazienza (@goodmorninglau)

Chloé Mikolajczak (@greenmonki)

Lotus Li (@lotus__li)

Eline Reynard (@elinerey)

Laura Van De Woestyne (@laurafromthedesert)

Katoo Fournier (@on.a.slow.journey)

Juliet Bonhomme (@julietbonhomme)

Moenia Ladhib (@ecossentials_)

Deel onze petitie met je vrienden en familie!

On stage for change

Ja, de strijd tegen de klimaatcrisis kan een feest zijn! Op zaterdag 14 augustus hebben Témé Tan en blackwave. de Tricoterie in Brussel op stelten gezet! 200 Climate Changers waren van de partij.

Herbeleef hier de avond.